Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία
Παιδοβουλή

Παιδοβουλή

Από τον Νοέμβριο του 2001 καθιερώθηκε και πραγματοποιείται στο κτίριο της Βουλής των Αντιπροσώπων καθεχρονική Σύνοδος της Βουλής των Παιδιών, που στην Δ΄ Σύνοδο της, τον Νοέμβριο του 2004, μετονομάστηκε σε Παιδοβουλή.


Η Παιδοβουλή οργανώνεται από την Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού και τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Βουλής, ο οποίος και προεδρεύει των εργασιών της.


Στα πλαίσια των Συνόδων της Παιδοβουλής γίνεται συζήτηση για θέματα που σχετίζονται με την εφηβική ηλικία όπως αυτά αναλύονται σε σχετικές εκθέσεις που ετοιμάζονται από τους Παιδοβουλευτές με τη βοήθεια και την τεχνοκρατική στήριξη της Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών.