Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία

Το Κυπριακό Νομοθετικό Συμβούλιο (1878-1931) - Ίδρυση, λειτουργία και κοινοβουλευτικές αντιπαραθέσεις: Συνταγματικές ελευθερίες υπό περιορισμό και αμφισβήτηση

Το Κυπριακό Νομοθετικό Συμβούλιο (1878-1931) - Ίδρυση, λειτουργία και κοινοβουλευτικές αντιπαραθέσεις: Συνταγματικές ελευθερίες υπό περιορισμό και αμφισβήτηση

Εκδόθηκε τον Μάιο του 2016 σε 750 αντίτυπα.
Πρόκειται για αναθεωρημένη εκδοχή της διδακτορικής διατριβής του κ. Χρίστου Κυριακίδη, που εγκρίθηκε από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία στηρίζεται κυρίως σε αρχειακή έρευνα και σε μελέτη του τύπου της εποχής και αφορά το αντιπροσωπευτικό σώμα της πρώτης πεντηκονταετίας της βρετανικής κατοχής, το Νομοθετικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετείχαν Έλληνες και Τούρκοι αιρετοί και Βρετανοί διορισμένοι βουλευτές.
Διατίθεται προς πώληση στην τιμή των €20 από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τα βιβλιοπωλεία MAM, «Επιφανίου» και «Σολώνειον Κέντρον Βιβλίου».