Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία

Οι Λατίνοι της Κύπρου - The Latins of Cyprus - I Latini di Cipro

Οι Λατίνοι της Κύπρου - The Latins of Cyprus - I Latini di Cipro

Τρίγλωσση έκδοση -στην ελληνική, αγγλική και ιταλική γλώσσα σε 1 200, 700 και 500 αντίτυπα, αντίστοιχα- που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2020 στα πλαίσια των εορτασμών για τα εξηντάχρονα της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Πρόκειται για την έντυπη μεταφορά της έκθεσης φωτογραφιών, εγγράφων και αντικειμένων με θέμα «Οι Λατίνοι της Κύπρου», που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2019 στη Λευκωσία και από τον Ιούλιο μέχρι τον Οκτώβριο του 2020 στη Λεμεσό και καλύπτει τη μακραίωνη παρουσία των Λατίνων στην Κύπρο μέσα από την προβολή της κοινωνικής, πολιτιστικής και φιλανθρωπικής συνεισφοράς τους.