Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία

Επενδύσεις στην Κύπρο: Πλεονεκτήματα και διαδικασίες / Investment in the Republic of Cyprus: Advantages and Procedures

Επενδύσεις στην Κύπρο: Πλεονεκτήματα και διαδικασίες / Investment in the Republic of Cyprus: Advantages and Procedures

Εκδόθηκαν σε 500 αντίτυπα στην ελληνική γλώσσα τον Ιούλιο του 2017 και σε 1 000 αντίτυπα στην αγγλική γλώσσα τον Σεπτέμβριο του 2017.  Πρόκειται για δύο εκδόσεις του Γραφείου του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, οι οποίες σκοπό έχουν την ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τις επενδύσεις στην Κύπρο και την καθοδήγησή τους αναφορικά με τις διαδικασίες που επιβάλλεται να ακολουθήσουν.