Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία
ΙΒ΄ Βουλευτική Περίοδος - Σύνοδος Β΄ ( 09 Σεπτεμβρίου 2022)

ΙΒ΄ Βουλευτική Περίοδος - Σύνοδος Β΄ ( 09 Σεπτεμβρίου 2022)