Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία
ΙΑ΄ Βουλευτική Περίοδος - Σύνοδος B΄ ( 8 Σεπτεμβρίου 2017)

ΙΑ΄ Βουλευτική Περίοδος - Σύνοδος B΄ ( 8 Σεπτεμβρίου 2017)