Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία
Ι΄ Βουλευτική Περίοδος - Σύνοδος Ε΄ ( 3 Σεπτεμβρίου 2015)

Ι΄ Βουλευτική Περίοδος - Σύνοδος Ε΄ ( 3 Σεπτεμβρίου 2015)