Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία
Ι΄ Βουλευτική Περίοδος - Σύνοδος Δ΄ ( 23 Σεπτεμβρίου 2014 )

Ι΄ Βουλευτική Περίοδος - Σύνοδος Δ΄ ( 23 Σεπτεμβρίου 2014 )