Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία
Ι΄ Βουλευτική Περίοδος - Σύνοδος Γ΄ ( 5 Σεπτεμβρίου 2013)

Ι΄ Βουλευτική Περίοδος - Σύνοδος Γ΄ ( 5 Σεπτεμβρίου 2013)