Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία
'Εκθεση πεπραγμένων 2021

'Εκθεση πεπραγμένων 2021

Παρουσίαση από την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Έκθεσης Πεπραγμένων της Πέμπτης και  Έκτακτης Συνόδου της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου (2020-2021)

Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Αννίτα Δημητρίου πραγματοποίησε σήμερα Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2021, Διάσκεψη Τύπου για την παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Πέμπτης και Έκτακτης  Συνόδου της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου. Στην παρουσίαση παρευρέθηκαν, πέραν των κοινοβουλευτικών συντακτών και εκπροσώπων των έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, αρχηγοί ή εκπρόσωποι κοινοβουλευτικών κομμάτων και πρόεδροι ή αναπληρωτές πρόεδροι  κοινοβουλευτικών επιτροπών.
 
Η Πρόεδρος αναφέρθηκε στο πλούσιο και πολύπλευρο έργο που ανέπτυξε η Βουλή κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο, παρά τις αντίξοες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού και την αναστολή για κάποιο χρονικό διάστημα των εργασιών της Βουλής λόγω των βουλευτικών εκλογών του Μαΐου του 2021, το οποίο αφορά το νομοθετικό έργο, τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, τις συνεδριάσεις της ολομέλειας, τα ευρωπαϊκά θέματα, την κοινοβουλευτική διπλωματία, την εκδοτική και ερευνητική δραστηριότητα που αναπτύχθηκε, τα συνέδρια και τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν, την αναβάθμιση των πληροφοριακών και τεχνολογικών συστημάτων κ.ά. 

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στους βασικούς στόχους και στις άμεσες προτεραιότητες της Προέδρου της Βουλής, που είναι η αναβάθμιση του κοινοβουλευτικού έργου σε όλα τα επίπεδα, δεδομένης της δημιουργίας των ασφαλιστικών δικλίδων της διαφάνειας και της λογοδοσίας, ώστε να ανακτηθεί η αξιοπιστία της Βουλής και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τον κοινοβουλευτικό θεσμό.  Η ενδυνάμωση της επικοινωνίας της Βουλής με τους πολίτες, με σκοπό την άμεση, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή τους για τα κοινοβουλευτικά δρώμενα, που θα επιτευχθεί μέσω της τεχνολογικής και ψηφιακής αναβάθμισης των διαδικασιών παραγωγής του νομοθετικού έργου. Στo πλαίσιo αυτό δρομολογείται και η δημιουργία Γραφείου Τύπου της Βουλής. Ανάμεσα στις προτεραιότητες και η προάσπιση, μέσω νομοθετημάτων, των ανθρώπινων δικαιωμάτων των ευάλωτων ομάδων, η προαγωγή της παροχής ίσων ευκαιριών σε όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως φύλου, καθώς και η ανάληψη δράσεων της Βουλής από κοινού με την κοινωνία πολιτών για την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης των πολιτών προς συμπολίτες μας με προβλήματα αναπηρίας.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος απάντησε σε ερωτήσεις που υποβλήθηκαν από τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, οι οποίες μεταξύ άλλων αφορούσαν τη ζωντανή μετάδοση των συνεδριάσεων των κοινοβουλευτικών επιτροπών, τον μεγάλο αριθμό των αναπομπών και αναφορών του Προέδρου της Δημοκρατίας σε ψηφισθέντα νομοθετήματα, την τροποποίηση του νόμου για το Πόθεν Έσχες, τον τρόπο εκλογής Προέδρου της Βουλής, την ολοκλήρωση της έκδοσης όλων των τόμων του Φακέλου της Κύπρου και την απόφαση της Σύσκεψης Αρχηγών και Εκπροσώπων των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων για παράταση της παραμονής της Βουλής στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία.

Οι δύο τόμοι της έκθεσης πεπραγμένων διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της Βουλής των Αντιπροσώπων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ  ΒΟΥΛΗΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, 16 Νοεμβρίου 2021