Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία
'Εκθεση πεπραγμένων 2020

'Εκθεση πεπραγμένων 2020

Παρουσίαση από τον Πρόεδρο της Βουλής της Έκθεσης Πεπραγμένων της Τέταρτης Συνόδου της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου

O Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Αδάμος Αδάμου πραγματοποίησε σήμερα Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2020, δημοσιογραφική διάσκεψη για παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Τέταρτης Συνόδου της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου. Στην παρουσίαση παρευρέθηκαν, πέραν των κοινοβουλευτικών συντακτών και εκπροσώπων των έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, αρχηγοί ή εκπρόσωποι κοινοβουλευτικών κομμάτων και πρόεδροι ή εκπρόσωποι των Παράλληλων Βουλών. 

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στο πλούσιο και πολύπλευρο έργο που ανέπτυξε η Βουλή κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο, παρά τις αντίξοες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού, το οποίο αφορά το νομοθετικό έργο, τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, τις συνεδριάσεις της ολομέλειας, την κοινοβουλευτική διπλωματία, τα ευρωπαϊκά θέματα, την εκδοτική και ερευνητική δραστηριότητα που αναπτύχθηκε, τα συνέδρια και τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν, την αναβάθμιση των πληροφοριακών και τεχνολογικών συστημάτων, τη δράση του νέου θεσμού της Παράλληλης Βουλής, τη λειτουργία του Σπιτιού του Πολίτη, την έναρξη του προγράμματος «Η Βουλή στα Σχολεία των Ακριτικών/Απομακρυσμένων Περιοχών» κ. ά. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος απάντησε σε ερωτήσεις που υποβλήθηκαν από τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, οι οποίες μεταξύ άλλων αφορούσαν τον προϋπολογισμό της Βουλής, τη λειτουργία του Τομέα Νομικών, τη συζήτηση για τροποποίηση του συντάγματος, ώστε να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή των συνεδριάσεων και η ψηφοφορία, τόσο στην ολομέλεια όσο και στις επιτροπές, μέσω τηλεδιάσκεψης, τον θεσμό της Παράλληλης Βουλής κ. ά.

Οι δύο τόμοι της έκθεσης πεπραγμένων διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της Βουλής των Αντιπροσώπων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ  ΒΟΥΛΗΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, 25 Νοεμβρίου 2020