Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία
'Εκθεση πεπραγμένων 2019

'Εκθεση πεπραγμένων 2019

Παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Τρίτης Συνόδου της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου.

O Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρης Συλλούρης πραγματοποίησε σήμερα, Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2019, παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Τρίτης Συνόδου της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου. Στην παρουσίαση παρευρέθηκαν αρχηγοί ή εκπρόσωποι όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων, βουλευτές και κοινοβουλευτικοί συντάκτες. Αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της διαδραστικής σχέσης του κοινοβουλίου και της κοινωνίας στην πραγμάτωση του κοινοβουλευτικού έργου, η παρουσίαση έγινε για πρώτη φορά και στην παρουσία κρατικών αξιωματούχων, εκπροσώπων του επιχειρηματικού, επιστημονικού και συνδικαλιστικού κόσμου.

Ο Πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε στο πολύπλευρο έργο που ανέπτυξε η Βουλή κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο, που αφορά τις συνεδριάσεις της ολομέλειας, το νομοθετικό έργο, τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, την κοινοβουλευτική διπλωματία, τα ευρωπαϊκά θέματα, την εκδοτική και ερευνητική δραστηριότητα που αναπτύχθηκε, τα συνέδρια και τις εκδηλώσεις, τα πληροφοριακά και τεχνολογικά συστήματα, τις εργασίες της Βουλής των Γερόντων, της Κυπριακής Παιδοβουλής, της Κοινωνίας των Πολιτών και της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων. 

Ο Πρόεδρος της Βουλής έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις πρωτοβουλίες και δράσεις που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής και οικονομικής διάστασης της κοινοβουλευτικής διπλωματίας, καθώς και στο πλαίσιο του προγράμματος της Βουλής για εκσυγχρονισμό της, όπως την οικονομική αυτονομία της Βουλής, την τροποποίηση του κανονισμού της, τη σύνταξη κώδικα δεοντολογίας βουλευτών, τη δημιουργία του νέου θεσμού της Παράλληλης Βουλής, την πρωτοβουλία για αποκατάσταση διατηρητέας οικίας πλησίον του κτιρίου της Βουλής που θα φιλοξενήσει το Σπίτι του Πολίτη, την εκπόνηση με πρωτοβουλία της Βουλής Εθνικής Στρατηγικής για τις Αποκεντρωμένες Τεχνολογίες (Blockchain), την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στο Γραφείο του Προέδρου της Βουλής, την έναρξη του Προγράμματος «Η Βουλή στα Σχολεία των Ακριτικών/Απομακρυσμένων Περιοχών», τη νομοθετική ρύθμιση του καθεστώτος και των όρων εργοδότησης των κοινοβουλευτικών συνεργατών και την αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων της Βουλής.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος απάντησε σε ερωτήσεις που υποβλήθηκαν από τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες και άλλους παρευρισκομένους.

Οι δύο τόμοι της έκθεσης πεπραγμένων διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή και είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της Βουλής.

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ  17 Οκτωβρίου 2019