Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία

'Εκθεση πεπραγμένων 2017

O Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρης Συλλούρης πραγματοποίησε σήμερα, Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2017, δημοσιογραφική διάσκεψη, κατά την οποία παρουσίασε την έκθεση πεπραγμένων της Βουλής για την Πρώτη Σύνοδο της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου.

Ο Πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε στο πολυσχιδές έργο που ανέπτυξε η Βουλή κατά την υπό επισκόπηση περίοδο, που αφορά τη νομοθετική εργασία και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, τις διεθνείς σχέσεις, τις εκδόσεις, τις πολιτιστικού και κοινωνικού περιεχομένου εκδηλώσεις, τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και την επικοινωνία, και στη συνέχεια δέχτηκε ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους τόσο για το έργο της Βουλής όσο και για άλλα ζητήματα που αφορούν το κοινοβούλιο και τον τρόπο λειτουργίας του. Συγκεκριμένα, σημαντικό μέρος των ερωτήσεων αφορούσε τη νομοθεσία για το πόθεν έσχες, το ζήτημα της άμεσης πρόσβασης του κοινού στους ψηφισθέντες νόμους και τους τρόπους βελτίωσης του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Αξίζει να σημειωθεί πως, στα πλαίσια της οικονομικής περισυλλογής και του σεβασμού στο περιβάλλον που επιδεικνύει το κυπριακό κοινοβούλιο, η έκθεση πεπραγμένων διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή, και όχι σε έντυπη, και βρίσκεται αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα της Βουλής των Αντιπροσώπων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

27/9/2017

 

 

Ομιλία Πρόεδρου Βουλής (έγγραφο σε Word Doc) - 'Εκθεση πεπραγμένων 2017 (έγγραφο σε Word Doc 10Mb και σε pdf 4.5Mb).