Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία

'Εκθεση πεπραγμένων 2015

Ομιλία Πρόεδρου Βουλής  (έγγραφο σε pdf) - 'Εκθεση πεπραγμένων 2015 (έγγραφο σε Word Doc και σε  pdf 49Mb) .