Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία

'Εκθεση πεπραγμένων 2018

O Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρης Συλλούρης πραγματοποίησε σήμερα, Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2018, δημοσιογραφική διάσκεψη, κατά την οποία παρουσίασε την έκθεση πεπραγμένων της Βουλής για τη Δεύτερη Σύνοδο της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου, που φέτος εκδίδεται σε δύο τόμους, λαμβάνοντας νέα μορφή και δομή, η οποία θα διευκολύνει τη μελέτη της και θα την καταστήσει περισσότερο χρηστική σε όλους όσοι επιθυμούν να ενημερώνονται για το έργο και τις δραστηριότητες του κοινοβουλίου. 

Ο Πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε στο πολύπλευρο έργο που ανέπτυξε η Βουλή κατά την υπό επισκόπηση περίοδο, που αφορά το νομοθετικό έργο, τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, την κοινοβουλευτική διπλωματία, τα ευρωπαϊκά θέματα, τις συνεδριάσεις της ολομέλειας, την ερευνητική και εκδοτική δραστηριότητα, τις εκδηλώσεις, τις επισκέψεις εκπαιδευτηρίων, τα τεχνολογικά και πληροφοριακά συστήματα, καθώς και την αναβάθμιση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.  Στη συνέχεια δέχτηκε ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους για ζητήματα που αφορούν το κοινοβούλιο και τον τρόπο λειτουργίας του.

Αξίζει να σημειωθεί πως, στα πλαίσια της οικονομικής περισυλλογής και του σεβασμού στο περιβάλλον που επιδεικνύει το κυπριακό κοινοβούλιο, η έκθεση πεπραγμένων διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή, και όχι σε έντυπη, και βρίσκεται αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα της Βουλής των Αντιπροσώπων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
9/11/2018
 

 

Ομιλία Πρόεδρου Βουλής  (έγγραφο σε pdf - 187 KB) - 'Εκθεση πεπραγμένων 2018 - A' (έγγραφο σε  pdf 148 MB) - 'Εκθεση πεπραγμένων 2018 - B' (έγγραφο σε  pdf 1,2 MB).