Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία

Δ΄ Βουλευτική Περίοδος - Σύνοδος Ε΄

Δ΄ Βουλευτική Περίοδος - Σύνοδος Ε΄

Έκδοση που αφορά την ευρετηρίαση των πρακτικών των συνεδριάσεων της ολομέλειας της Βουλής κατά τη Σύνοδο Ε΄ της Δ΄ Βουλευτικής Περιόδου (26 Σεπτεμβρίου έως 21η Νοεμβρίου 1985).
Η έκδοση έχει ήδη εξαντληθεί.  Διατίθεται μόνο για ανάγνωση στη Βιβλιοθήκη της Βουλής.