Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία

Δ΄ Βουλευτική Περίοδος - Σύνοδος Δ΄

Δ΄ Βουλευτική Περίοδος - Σύνοδος Δ΄

Έκδοση που αφορά την ευρετηρίαση των πρακτικών των συνεδριάσεων της ολομέλειας της Βουλής κατά τη Σύνοδο Δ΄της Δ΄ Βουλευτικής Περιόδου (11 Οκτωβρίου 1984 έως 15 Ιουλίου 1985).
Η έκδοση έχει ήδη εξαντληθεί.  Διατίθεται μόνο για ανάγνωση στη Βιβλιοθήκη της Βουλής.