Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία

Γ΄ Βουλευτική Περίοδος - Έκτακτη Σύνοδος

Γ΄ Βουλευτική Περίοδος - Έκτακτη Σύνοδος

Έκδοση που αφορά την ευρετηρίαση των πρακτικών των συνεδριάσεων της ολομέλειας της Βουλής κατά την Έκτακτη Σύνοδο της Γ΄ Βουλευτικής Περιόδου (4 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 1981).
Η έκδοση έχει ήδη εξαντληθεί.  Διατίθεται μόνο για ανάγνωση στη Βιβλιοθήκη της Βουλής.