Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία

Β΄ Βουλευτική Περίοδος - Σύνοδος Ε΄

Β΄ Βουλευτική Περίοδος - Σύνοδος Ε΄

Έκδοση που αφορά την ευρετηρίαση των πρακτικών των συνεδριάσεων της ολομέλειας της Βουλής κατά την Ε΄ Σύνοδο της Β΄ Βουλευτικής Περιόδου (12 Σεπτεμβρίου 1974 έως 24 Ιουλίου 1975).
Η έκδοση έχει ήδη εξαντληθεί.  Διατίθεται μόνο για ανάγνωση στη Βιβλιοθήκη της Βουλής.