Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας είναι αρμόδια για θέματα που αφορούν τη δημόσια υγεία, καθώς και τις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Ειδικότερα, η εν λόγω επιτροπή ασκεί νομοθετικό έργο και κοινοβουλευτικό έλεγχο για θέματα που αφορούν την παροχή ιατρικών, παραϊατρικών, ψυχιατρικών και οδοντιατρικών υπηρεσιών, τη λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, την παροχή και διακίνηση φαρμάκων και τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του Γενικού Χημείου του Κράτους. Εξετάζει επίσης θέματα που αφορούν τα τρόφιμα, τη διακίνηση ναρκωτικών κ.ά.
 

 

 

 

 

Μέλη της επιτροπής:

Ευθύμιος Δίπλαρος, πρόεδρος

Σάβια Ορφανίδου, αναπληρώτρια πρόεδρος

Χαράλαμπος Πάζαρος 

ΔΗ.ΣΥ.

 

Νίκος Κέττηρος

Μαρίνα Νικολάου                                            

Χρίστος Χριστόφιας

Α.Κ.Ε.Λ.-ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

 

Πανίκος Λεωνίδου                                           

Χρύσανθος Σαββίδης

ΔΗ.ΚΟ.

 

 

Χρίστος Χρίστου                                              

Ε.ΛΑ.Μ.

 

Μαρίνος Σιζόπουλος                                       

ΕΔΕΚ Σοσιαλιστικό Κόμμα

 

Μιχάλης Γιακουμή            

ΔΗ.ΠΑ.-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

 

 

Γραμματεία της επιτροπής:

Ελβίρα Παλλήκαρου, Γραμματέας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών (Τομέας Νομικών), τηλ.: 22 407 316

Δανάη Φιλιώτου, Γραμματέας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, τηλ.: 22 407 369

Αλεξάνδρα Ουρανία Λάγγαρη, Γραμματέας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, τηλ.: 22 407 416