Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων επιλαμβάνεται θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, καθώς και των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου που λειτουργούν υπό τον έλεγχό του.

Ειδικότερα, η εν λόγω επιτροπή ασκεί νομοθετικό έργο και κοινοβουλευτικό έλεγχο για θέματα που αφορούν την κατασκευή δημόσιων έργων, τις οδικές μεταφορές, τα μηχανοκίνητα οχήματα, τις τηλεπικοινωνίες, τις ραδιοεπικοινωνίες, τις ταχυδρομικές και ηλεκτρομηχανολογικές υπηρεσίες, την ανάπτυξη και διαχείριση των λιμένων και των αερολιμένων, τις αρχαιότητες, τους αρχαιολογικούς χώρους κ.ά.
 

 

 

 

Μέλη της επιτροπής:

Μαρίνος Μουσιούττας, πρόεδρος     

ΔΗ.ΠΑ.-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

 

Κώστας Κώστα, αναπληρωτής πρόεδρος

Α.Κ.Ε.Λ.-ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

 

Φωτεινή Τσιρίδου

Δημήτρης Δημητρίου                                    

Πρόδρομος Αλαμπρίτης

ΔΗ.ΣΥ.

 

Γιαννάκης Γαβριήλ                            

Βαλεντίνος Φακοντής                             

Α.Κ.Ε.Λ.-ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

 

Χρίστος Ορφανίδης                                      

Χρύσανθος Σαββίδης            

ΔΗ.ΚΟ.

 

Ηλίας Μυριάνθους                                        

ΕΔΕΚ Σοσιαλιστικό Κόμμα

 

Σταύρος Παπαδούρης                                  

ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

 

Γραμματεία της επιτροπής:

Ακυλίνα Δημητριάδου, Γραμματέας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών (Τομέας Νομικών), τηλ.: 22 407 337

Μύρια Ιωαννίδου, Γραμματέας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών,   τηλ.: 22 407 391