Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος εξετάζει θέματα που αφορούν την προστασία και διατήρηση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, στις αρμοδιότητες της επιτροπής εμπίπτει η νομοθετική εργασία που αφορά την προστασία της ατμόσφαιρας, των υδάτων, υπέργειων και υπόγειων, και του εδάφους από όλες τις πηγές ρύπανσης.

Στο πλαίσιο της άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου, η επιτροπή εξετάζει θέματα που αφορούν την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από όλες τις πηγές ρύπανσης και ειδικότερα τη βιομηχανική ρύπανση, την ηχορρύπανση, την απόρριψη βιολογικών και χημικών αποβλήτων, καθώς και την προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος από επεμβάσεις και άλλες δραστηριότητες που αλλοιώνουν ή τείνουν να αλλοιώσουν τον χαρακτήρα του.  Εξετάζει επίσης θέματα που αφορούν την προστασία των θαλάσσιων υδάτων, της άγριας ζωής και βλάστησης, καθώς και την προστασία χώρων με ιδιαίτερη περιβαλλοντική αξία.
 

Μέλη της επιτροπής:

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, πρόεδρος

ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

 

Νίκος Κέττηρος, αναπληρωτής  πρόεδρος

                      

Α.Κ.Ε.Λ.-ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

 

Πρόδρομος Αλαμπρίτης

Σάβια Ορφανίδου                                       

Ρίτα Θεοδώρου Σούπερμαν

ΔΗ.ΣΥ.

 

Αντρέας Καυκαλιάς

Μαρίνα Νικολάου

Α.Κ.Ε.Λ.-ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

 

Χρίστος Ορφανίδης                                    

Χρύσανθος Σαββίδης

ΔΗ.ΚΟ.

 

Λίνος Παπαγιάννης   

Ε.ΛΑ.Μ.

                                                                    

Μιχάλης Γιακουμή           

ΔΗ.ΠΑ.-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

 

Γραμματεία της επιτροπής:

Νικόλας Παπαμιχαήλ,  Γραμματέας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Α΄ (Τομέας Νομικών) τηλ.: 22 407 294

Στεφανία Γεωργίου, Γραμματέας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών (Τομέας Νομικών), τηλ.: 22 407 333

Αντιγόνη Βαλιαντή, Γραμματέας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, τηλ.: 22 407 295