Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών έχει ως βασική αρμοδιότητα την παρακολούθηση των διάφορων σχεδίων αναπτύξεως, όπως αυτά προγραμματίζονται και υλοποιούνται στην πράξη, καθώς και τον έλεγχο των δαπανών του κράτους για υλοποίηση των σχεδίων αυτών.

Ειδικότερα, η εν λόγω επιτροπή μελετά νομοθετικά μέτρα που στοχεύουν στον καθορισμό των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, στην ορθή εκτέλεση και διαχείριση των δημόσιων έργων, καθώς και στην αποφυγή διασπάθισης του δημόσιου χρήματος. 

Παράλληλα, η επιτροπή ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο για θέματα τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της, συναφή με όλα τα υπουργεία, μέσω της εξέτασης κάθε χρόνο της ετήσιας έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας και  των εκθέσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, και εξετάζει θέματα που εγγράφονται από μέλη του σώματος.

 

Μέλη της επιτροπής:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος                           

Χρύσης Παντελίδης, αναπληρωτής πρόεδρος

ΔΗ.ΚΟ.

 

Σάβια Ορφανίδου

ΔΗ.ΣΥ.

Ονούφριος Κουλλά                                            

 

Ρίτα Θεοδώρου Σούπερμαν

 

 

Ειρήνη Χαραλαμπίδου

Κώστας Κώστα

Χρίστος Χριστοφίδης

Α.Κ.Ε.Λ.-ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

 

Σταύρος Παπαδούρης    

ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

 

Ανδρέας Αποστόλου   

ΕΔΕΚ Σοσιαλιστικό Κόμμα

 

Αλέκος Τρυφωνίδης   

ΔΗ.ΠΑ.-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

 

Γραμματεία της επιτροπής:

Ανδρέας Νεοφύτου, Πρώτος Γραμματέας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, τηλ.: 22 407 364

Αντιγόνη Βαλιαντή, Γραμματέας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, τηλ.: 22 407 295