Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως έχει ως αρμοδιότητα την εξέταση θεμάτων που άπτονται αρχών, αξιών, θεσμών και γενικά της χρηστής διοίκησης. Το νομοθετικό έργο και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος που ασκεί η εν λόγω επιτροπή στοχεύει κυρίως στη λήψη μέτρων, νομικών ή άλλων, για την κάλυψη κενών και αδυναμιών ή τη διόρθωση των κακώς εχόντων στη λειτουργία της διοίκησης, με σκοπό την εμπέδωση της αξιοκρατίας και την ενίσχυση της αξιοπιστίας της έναντι των πολιτών.  Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η επιτροπή παρακολουθεί και ενημερώνεται για δραστηριότητες που αφορούν όλους τους τομείς δράσης της δημόσιας διοίκησης υπό την ευρεία της έννοια.

 

 

 

 

Μέλη της επιτροπής:

Δημήτρης Δημητρίου, πρόεδρος

Γιώργος Κάρουλλας, αναπληρωτής Πρόεδρος 

Νίκος Γεωργίου

ΔΗ.ΣΥ.

 

Ανδρέας Πασιουρτίδης      

Ειρήνη Χαραλαμπίδου

Νίκος Κέττηρος

Α.Κ.Ε.Λ.-ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

 

Παύλος Μυλωνάς                                     

Ζαχαρίας Κουλίας                   

ΔΗ.ΚΟ.

 

Ανδρέας Θεμιστοκλέους                        

Ανεξάρτητος Βουλευτής

 

Μαρίνος Μουσιούττας                            

ΔΗ.ΠΑ.-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

 

Αλεξάνδρα Ατταλίδου 

 

ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ


Γραμματεία της επιτροπής:

Μαίρη Σάββα, Γραμματέας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Α΄, τηλ.: 22 407 356

Ελβίρα Παλλήκαρου, Γραμματέας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών (Τομέας Νομικών), τηλ.: 22 407 316