Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελετά κυρίως θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ειδικότερα, η εν λόγω επιτροπή εξετάζει νομοσχέδια, προτάσεις νόμου, κανονισμούς και θέματα που αφορούν τις κοινωνικές ασφαλίσεις, την προστασία της μητρότητας, την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην απασχόληση, τα δημόσια βοηθήματα, την κοινωνική σύνταξη, τα ταμεία προνοίας των εργαζομένων, την ασφάλεια και υγεία στους χώρους εργασίας, τις υποχρεώσεις των εργοδοτών έναντι των εργαζομένων, την κοινωνική ευημερία, τα κέντρα ενηλίκων και τις στέγες ηλικιωμένων, τα ωράρια λειτουργίας των καταστημάτων, καθώς και θέματα απασχόλησης στην Κύπρο ξένου εργατικού δυναμικού, κατοχύρωσης των δικαιωμάτων των εργαζομένων τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα κ.ά.

 

Μέλη της επιτροπής:

Αντρέας Καυκαλιάς, πρόεδρος

Χρίστος Χριστόφιας, αναπληρωτής πρόεδρος        

Γιώργος Κουκουμάς

Α.Κ.Ε.Λ.-ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

 

Ονούφριος Κουλλά

Δημήτρης Δημητρίου                                    

Φωτεινή Τσιρίδου

ΔΗ.ΣΥ.

 

Πανίκος Λεωνίδου                                        

Χρίστος Σενέκης

ΔΗ.ΚΟ.

                                                                      

Σωτήρης Ιωάννου                                        

 

Ε.ΛΑ.Μ.

 

Ανδρέας Αποστόλου                                    

 

ΕΔΕΚ Σοσιαλιστικό Κόμμα

 

Μαρίνος Μουσιούττας                                  

ΔΗ.ΠΑ.-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

 

Γραμματεία της επιτροπής:

Χρίστος Κολοκασίδης, Γραμματέας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Α΄, τηλ.: 22 407 280

Ακυλίνα Δημητριάδου, Γραμματέας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών (Τομέας Νομικών), τηλ.: 22 407 337