Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία

Ημερήσια διάταξη ολομέλειας - Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015

 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
 Ι΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ  Ε'

7η συνεδρίαση 

 
Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Βουλής για την Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου  2015, στις 4.00 μ.μ.,έχει ως ακολούθως:
                                                                            
(download pdf)