RSS YouTube Spacer
Ελληνικά Spacer - Spacer Türkçe Spacer - Spacer English
Cyprus Republic
TEMSİLCİLER MECLİSİ

KIBRIS CUMHURiYETi ANAYASASI

Anayasa’nın ilgili maddeleri

Madde

3 Cumhuriyet’in resmi dilleri
42 Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın görevi üstlenmesi
45 Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı hakkında cezai takibat
50 Yasa ta da Meclis kararı hakkında Cumhurbaşkanı’nın veto hakkı
51 Yasanın ya da Meclis kararının Meclis’e iade edilmesi
52 Yasa ya da Meclis kararının yayımlanması yüklülüğü
61 Yasama erkinin icrası
62 Milletvekillerinin sayısı
63 Seçmen olma kriterleri
64 Aday olma kriterleri
65 Meclis dönemi süresi,
66 Milletvekili seçimlerinin yapılması
67 Meclis’in kendini feshetmesi
68 Yeni seçilen Meclis görevine başlayıncaya kadar görevine devam eden bir Temsilciler Meclisi’nin yetkileri
69 Milletvekillerinin yemini
70 Milletvekilliği ile bağdaşmayan görevler
71 Meclis üyeliğinin boşalması
72 Meclis Başkanı ve Başkan Yardımcısı
73 Tüzük, Seçme Komitesi, Meclis komisyonlarının oluşturulması, yasa tasarılarının incelenmesi, gündem, milletvekillerinin konuşmaları, genel kurul tutanaklarının tutulması, parti grubunun oluşturulması
74 Meclis’in yıllık olağan ve olağanüstü çalışma dönemi
75 Açık ve kapalı oturum
76 Meclis Başkanı’nın yetkileri
77 Meclis yeter sayısı
78 Yasaların ve kararların oylamaya sunulması
79 Cumhurbaşkanı’nın Meclis’e mesajları – Meclis çalışmalarının bakanlar tarafından izlenmesi
80 Milletvekilleri ve bakanlar tarafından yasa önerilerinin sunulması
81 Bütçenin sunulması
82 Yasaların ve Meclis kararlarının yürürlüğe girmesi
83 Milletvekillerinin dokunulmazlığı
84 Milletvekillerinin tahsisatları
85 Milletvekili seçimlerine itiraz
116 Baş Denetçi’nin yıllık raporunu Meclis’e sunması
119 Merkez Bankası Başkanı’nın raporlarını Meclis’e sunması
138 Cumhurbaşkanı’nın bütçe için başvurması
139 Meclis’in Yüksek Anayasa Mahkemesi’ne başvurması
140 Yasanın ya da Meclis kararının Anayasa’ya uygunluğu hakkında Cumhurbaşkanı’nın Yüksek Anayasa Mahkemesi’ne başvurması
141 Yasanın ya da Meclis kararının kamu çıkarına aykırılığı hakkında Cumhurbaşkanı’nın Yüksek Anayasa Mahkemesi’ne başvurması
143 Yeni dönemin başlangıcından önce yasaların oylamaya sunulması
167 Bütçelerin sunulması
168 Harcamaların yapılması ve on ikide birler (aylık bütçeler)
169 Uluslararası antlaşmaların, anlaşmaların ve sözleşmelerin onaylanması
179 Cumhuriyet’in en yüksek yasası
182 Anayasa’nın değiştirilmesi
183 Olağanüstü hal ilanı
 TEMSİLCİLER MECLİSİ
spacer
TEMSİLCİLER MECLİSİ © Copyright 2019
spacer
Developed By: Dynamic Works | Powered By: DWCMS