RSS YouTube Spacer
Ελληνικά Spacer - Spacer Türkçe Spacer - Spacer English
Κυπριακή Δημοκρατία

Κανονισμός Βουλής των Αντιπροσώπων

Spacer
Εισαγωγικαί Διατάξεις

Εν τη ενασκήσει των υπό της παραγράφου (1) του ΄Αρθρου 73 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας παρεχομένων εξουσιών, η Βουλή των Αντιπροσώπων, κατά την συνεδρίασιν αυτής της 11ης Δεκεμβρίου 1980, ενέκρινε τον Κανονισμόν αυτής, έχοντα ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Κανονισμός θα αναφέρηται ως ο Κανονισμός της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Ερμηνεία. ...

Spacer

Κεφάλαιον Α΄ Σύνοδος και Καταρτισμός της Βουλής Πρόεδρος Βουλής κατά την πρώτην συνεδρίαν της πρώτης τακτικής συνόδου. 4. Κατά την πρώτην συνεδρίασιν της πρώτης τακτικής συνόδου της περιόδου της Βουλής την έδραν του Προέδρου καταλαμβάνει ο πρεσβύτερος των παρόντων Βουλευτών μέχρι της εκλογής του νέου Προέδρου της Βουλής. Διαβεβαίωσις Βουλευτών. 5.-(1) Ο προεδρεύων της συνεδριάσεως ταύτης ...

Spacer

Κεφάλαιον Α΄ Συζήτησις και Αγόρευσις εν τη Βουλή Αγόρευσις Βουλευτού εκ της θέσεώς του. 20. Αγορεύσεις επί θέματος τάξεως ή διαδικασίας, περιλαμβανομένων θεμάτων ερμηνείας ή εφαρμογής του Κανονισμού, δύνανται να γίνωνται ουχί από του βήματος της Βουλής αλλά από της θέσεως του Βουλευτού. Ωσαύτως ο Πρόεδρος δύναται να επιτρέψη εις οιονδήποτε Βουλευτήν δι’ οιονδήποτε επαρκή λόγον να αγορεύση από ...

Spacer

Κεφάλαιον Α΄ Διαδικασία εν Σχέσει προς Νομοσχέδια και Προτάσεις Νόμου Αιτιολογική έκθεσις Παν νομοσχέδιον και πάσα πρότασις νόμου δέον όπως συνοδεύωνται υπό επεξηγηματικής εκθέσεως των αιτίων και λόγων (εις τον παρόντα Κανονισμόν αναφερομένης ως “αιτιολογικής έκθεσις”). Διαδικασία καταθέσεως προτάσεως νόμου. Οιοσδήποτε Βουλευτής προτιθέμενος όπως υποβάλη πρότασιν νόμου δέον όπως παραδίδη εις ...

Spacer

Ερωτήσεις Βουλευτών. 72. Βουλευτής προτιθέμενος να υποβάλη ερώτησιν προς την Κυβέρνησιν ή οιονδήποτε συγκεκριμένον Υπουργόν υποβάλλει ταύτην εγγράφως διά του Προέδρου.   Σκοπός υποβαλλομένων ερωτήσεων. 73. Ερώτησις υποβαλλομένη δυνάμει του ως άνω Κανονισμού αποσκοπεί εις το να πληροφορηθή η Βουλή περί περιστατικού, ειδήσεως ή γεγονότος ή εάν τοιαύτη είδησις, περιστατικόν ή γεγονός έχεται ...

Spacer

Τροποποίησις του Κανονισμού. 79. Πας Βουλευτής έχει δικαίωμα όπως προτείνη την τροποποίησιν, διά προσθήκης, απαλείψεως ή τροποποιήσεως, του παρόντος Κανονισμού ή οιασδήποτε διατάξεως τούτου. Υποβολή προτάσεως προς τροποποίησιν. 80. Πρότασις διά τροποποίησιν υποβάλλεται προς τον Πρόεδρον της Βουλής και συνοδεύεται υπό συντόμου αιτιολογικής εκθέσεως. Υποβολή προτάσεως προς τροποποίησιν εις την ...


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
spacer
Βουλή των Αντιπροσώπων © Πνευματικά δικαιώματα 2019
spacer
Δημιούργημα της: Dynamic Works | Με την ισχύ του DWCMS