ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού εξετάζει θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, καθώς και των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου που λειτουργούν υπό την εποπτεία του.

Ειδικότερα, η εν λόγω επιτροπή εξετάζει σχέδια νόμου και κανονισμούς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της και ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο για θέματα που αφορούν την ενέργεια, το εμπόριο, τη βιομηχανία και τον τουρισμό, τα κυπριακά πρότυπα και τον έλεγχο της ποιότητας των προϊόντων, τη δράση των εταιρειών, τα πετρελαιοειδή, την ενεργειακή πολιτική, την προστασία του Κύπριου καταναλωτή και τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού, την ανάπτυξη και προβολή της κυπριακής οικοτεχνίας-χειροτεχνίας κ.ά.
 

Μέλη της επιτροπής:

 

Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος

Ονούφριος Κουλλά, αναπληρωτής πρόεδρος

Νίκος Σύκας

ΔΗ.ΣΥ.

 

Κώστας Κώστα

Γιαννάκης Γαβριήλ                                    

Ανδρέας Πασιουρτίδης

Α.Κ.Ε.Λ.-ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

 

Πανίκος Λεωνίδου                                      

Χρύσης Παντελίδης

ΔΗ.ΚΟ.                        

                                                                        

 

Ηλίας Μυριάνθους                                    

Κ.Σ. ΕΔΕΚ

 

 

Μιχάλης Γιακουμή                                      

ΔΗ.ΠΑ.-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

 

 

Σταύρος Παπαδούρης                         

ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

 

Γραμματεία της επιτροπής:

Χρύσω Αντωνίου, Γραμματέας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, τηλ.: 22 407 398

Mύρια Ιωαννίδου, Γραμματέας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, τηλ.: 22 407 391

Αλεξάνδρα Ουρανία Λάγγαρη, Γραμματέας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, τηλ.: 22 407 416