ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα κοινοβουλευτικών επιτροπών

Συνεδρία 31/01/2022 - ΑΝΑΒΟΛΗ ΘΕΜΑΤΟΣ και ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ