ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Δραστηριότητες

Υπό έκδοση ο ένατος τόμος του «Φακέλου της Κύπρου» - 04/08/2022

Υπό έκδοση ο ένατος τόμος του «Φακέλου της Κύπρου» - 04/08/2022

Εκδίδεται εντός του αμέσως επομένου διαστήματος ο ένατος τόμος του «Φακέλου της Κύπρου», στη βάση επιστημονικών κανόνων και αξιόπιστης και χωρίς λάθη καταγραφής των καταθέσεων και λοιπών τεκμηρίων.  Ο δέκατος τόμος, η προεργασία του οποίου ευρίσκεται σε φάση τελικού συνολικού επανελέγχου θα εκδοθεί επίσης σε πολύ σύντομο διάστημα, σύμφωνα με γραπτές και προφορικές διαβεβαιώσεις και συνεννόηση μεταξύ της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Αννίτας Δημητρίου και του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Κ. Τασούλα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το ισχύον πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ των δύο κοινοβουλίων. 

Σημειωτέον ότι, τα ευρύτερα ζητήματα που αφορούν στον «Φάκελο της Κύπρου» θα απασχολήσουν στο αμέσως επόμενο διάστημα την ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων και υπηρεσιακών παραγόντων της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία θα συγκληθεί εντός Σεπτεμβρίου 2022, με στόχο την εις βάθος συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων ως προς όλες τις πτυχές του θέματος, όπως και για τον περαιτέρω χειρισμό επιμέρους ζητημάτων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Πέμπτη, 4 Αυγούστου 2022