ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Δραστηριότητες

Συνάντηση καλωσορίσματος με τους φοιτητές στα πλαίσια της έναρξης του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων» - 31/05/2022

Συνάντηση καλωσορίσματος με τους φοιτητές στα πλαίσια της έναρξης του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων» - 31/05/2022

Η Βουλή των Αντιπροσώπων, στα πλαίσια των εξαγγελθέντων στόχων της Προέδρου της Βουλής κ. Αννίτας Δημητρίου, ανακοινώνει την έναρξη του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών στη Βουλή των Αντιπροσώπων» την Τετάρτη, 1η Ιουνίου 2022.

Το πρόγραμμα το οποίο τίθεται σε λειτουργία από τη φετινή χρονιά παρέχει την ευκαιρία σε προπτυχιακούς φοιτητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων» κατά το πρότυπο ξένων κοινοβουλίων, αλλά και άλλων θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος είναι η εξοικείωση των νέων με τις εργασίες του νομοθετικού σώματος, η διεύρυνση των γνώσεών τους γύρω από το κοινοβουλευτικό γίγνεσθαι και τις αξίες της δημοκρατίας και γενικά η προετοιμασία τους, ώστε αφενός να καταστούν ενεργοί πολίτες μέσω της ανάπτυξης και ενδυνάμωσης σχέσεων Βουλής-πολιτών και αφετέρου να ενισχυθούν οι δεξιότητές τους με στόχο τη μελλοντική απασχολησιμότητά τους.

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια δύο μήνες, κατά τους οποίους οι συμμετέχοντες, ανάλογα με το εξειδικευμένο πεδίο γνώσης και το ενδιαφέρον εκάστου θα τοποθετηθούν στις διάφορες υπηρεσίες της Βουλής. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι φοιτητές θα παρακολουθήσουν μαθήματα επί κοινοβουλευτικών διαδικασιών και πρακτικής, συνεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών, της ολομέλειας του σώματος, θα έχουν συναντήσεις με τους/τις προέδρους των κοινοβουλευτικών επιτροπών και τους/τις επικεφαλής των κοινοβουλευτικών αντιπροσωπιών στο πλαίσιο της συμμετοχής της Βουλής σε διεθνείς, ευρωπαϊκούς και περιφερειακούς οργανισμούς, ενημέρωση για το επιτελούμενο έργο, συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. Επίσης, θα παρακολουθήσουν ενημερωτικές διαλέξεις από τους διευθυντές/-τριες των υπηρεσιών επί θεμάτων αρμοδιότητάς τους και δράσεις γενικής φύσεως της Βουλής, όπως και δράσεις της Προέδρου της Βουλής.

Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Αννίτα Δημητρίου θα πραγματοποιήσει συνάντηση καλωσορίσματος με τους εν λόγω φοιτητές, την Πέμπτη,  2 Ιουνίου 2022, στις 9.00 π.μ., στην αίθουσα της ολομέλειας, στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
31η Μαΐου 2022