ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Δραστηριότητες

Συμμετοχή του κ. Κωστή Ευσταθίου σε συζήτηση στην Ολομέλεια της ΚΣΣΕ για την υπερβολική και αδικαιολόγητη χρήση βίας από τις αρχές επιβολής του νόμου - 28/04/2022

Συμμετοχή του κ. Κωστή Ευσταθίου σε συζήτηση στην Ολομέλεια της ΚΣΣΕ για την υπερβολική και αδικαιολόγητη χρήση βίας από τις αρχές επιβολής του νόμου - 28/04/2022

Στο πλαίσιο των εργασιών του 2ου Μέρους της Συνόδου 2022 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), ο βουλευτής κ. Κωστής Ευσταθίου συμμετείχε χθες σε συζήτηση στην Ολομέλεια, με θέμα την καταπολέμηση και αποτροπή της υπερβολικής και αδικαιολόγητης χρήσης βίας από τις αρχές επιβολής του νόμου.

Ο κ. Ευσταθίου επισήμανε ότι κάθε δημοκρατικό πολίτευμα προϋποθέτει την προαγωγή και προάσπιση του κράτους δικαίου και την εφαρμογή του νόμου. Επιπλέον, όπως τόνισε, η εφαρμογή του πρέπει να συνάδει με τις αρχές της αναγκαιότητας και αναλογικότητας. Γι’ αυτό το λόγο είπε, η υπερβολική και αδικαιολόγητη χρήση βίας από τις αρχές επιβολής του νόμου, συνιστά απαράδεκτη και καταδικαστέα πρακτική. Ο κ. Ευσταθίου υπογράμμισε, εξάλλου, ότι η ατιμωρησία και η έλλειψη λογοδοσίας για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που σχετίζονται με κατάχρηση εξουσίας και την άσκηση απαράδεκτης βαρβαρότητας, διακρίσεων και υπερβολικής βίας, συμβάλλουν στη διαιώνιση του φαινομένου και δεν πρέπει να γίνονται ανεκτές.

Ο κ. Ευσταθίου εισηγήθηκε τη συλλογή και κωδικοποίηση όλων των σχετικών διατάξεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για σκοπούς διευκόλυνσης της διαδικασίας απόδειξης της διάπραξης αδικημάτων και προσαγωγής των παρανομούντων ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων. Τόνισε, τέλος, ότι θα πρέπει να γίνει ευρέως κατανοητό με τον πιο έντονο τρόπο, ότι η μη συμμόρφωση με τον νόμο είναι απαράδεκτη και τιμωρητέα ανεξαρτήτως της ιδιότητας του παραβάτη. 

Εξάλλου, στο πλαίσιο συνεδρίας της Επιτροπής Νομικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΚΣΣΕ, ο κ. Ευσταθίου ορίστηκε Εισηγητής για τους ισχυρισμούς περί συστηματικών βασανιστηρίων και απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία σε χώρους κράτησης σε κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Ανακοινωθέν Βουλής Αντιπροσώπων
Πέμπτη, 28 Απριλίου 2022