ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Δραστηριότητες

Συμμετοχή του κ. Γιώργου Λουκαΐδη στις εργασίες της Συνόδου της ΚΣΣΕ για το θέμα της αντιμετώπισης των διακρίσεων στη βάση της κοινωνικής καταγωγής - 27/04/2022

Συμμετοχή του κ. Γιώργου Λουκαΐδη στις εργασίες της Συνόδου της ΚΣΣΕ για το θέμα της αντιμετώπισης των διακρίσεων στη βάση της κοινωνικής καταγωγής - 27/04/2022

Στο πλαίσιο των εργασιών του 2ου Μέρους της Συνόδου 2022 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), ο βουλευτής κ. Γιώργος Λουκαΐδης, μίλησε χθες εκ μέρους της Πολιτικής Ομάδας της Ενωμένης Αριστεράς, για το θέμα της αντιμετώπισης των διακρίσεων στη βάση της κοινωνικής καταγωγής.

Ο κ. Λουκαΐδης ανέφερε ότι οι ταξικές διακρίσεις και μεροληπτικές προσεγγίσεις στη βάση της κοινωνικής καταγωγής, τροφοδοτούν και διαιωνίζουν τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες και τον φαύλο κύκλο της φτώχειας. Τα θύματα, υπογράμμισε ο κ. Λουκαΐδης, στιγματίζονται τις πλείστες φορές εφ‘ όρου ζωής, ενώ πολλοί εξ αυτών βιώνουν το άγχος στην καθημερινότητά τους. Οι άνθρωποι αυτοί, τόνισε ο Κύπριος βουλευτής, αποστερούνται δικαιώματα, αγαθά και υπηρεσίες ζωτικής σημασίας, όπως η πρόσβαση στην εργασία, την εκπαίδευση, την υγεία και την αξιοπρεπή διαβίωση και πολλοί από αυτούς οδηγούνται σε ακραίες καταστάσεις και σε παντός είδους καταχρήσεις.

Η καταπολέμηση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων, υπογράμμισε, καθίσταται επιτακτική ανάγκη όπως επίσης η διασφάλιση των ίσων ευκαιριών. Ειδικότερα σε ότι αφορά στην ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, τα παιδιά από διαφορετικό κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο θα πρέπει να τύχουν ειδικής στήριξης με στόχο την εξίσωση των δυνατοτήτων επιτυχίας τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ακρογωνιαίος λίθος σε αυτή την κατεύθυνση, αποτελεί η διασφάλιση της πρόσβασης στην δωρεάν, ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση.

Τα παιδιά και οι έφηβοι, υπογράμμισε ο κ. Λουκαΐδης, πρέπει να προστατεύονται από το απαράδεκτο φαινόμενο του κοινωνικού στιγματισμού και αποκλεισμού. Πρέπει τα σχολεία, τόνισε, να επιδεικνύουν μηδενική ανοχή σε τέτοιες πρακτικές, που πλήττουν την αξιοπρέπεια και την αυτοπεποίθηση των νέων και πρέπει να καλλιεργούνται αξίες στη συνείδηση των παιδιών, όπως ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ισότητα και η ανοχή στη διαφορετικότητα, από την πιο μικρή ηλικία, ώστε να είναι τα ίδια σε θέση να αναγνωρίσουν και να καταδικάσουν τέτοιες απαράδεκτες συμπεριφορές.

Ο κ. Λουκαΐδης υπογράμμισε ότι θα πρέπει τα εθνικά κοινοβούλια να αποσαφηνίσουν το νομικό τους πλαίσιο, ώστε να καλύπτει όλες τις μορφές διακρίσεων και να εκπονηθούν εθνικά σχέδια δράσης, που να περιλαμβάνουν προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα για την αποτελεσματική και ολική αντιμετώπιση του φαινομένου.  Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη καθιέρωσης αξιοκρατικών μεθόδων αξιολόγησης υποψηφίων, ιδιαίτερα όσον αφορά τις προσλήψεις και προαγωγές στον εργασιακό χώρο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Τετάρτη, 27 Απριλίου 2022