ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Δραστηριότητες

Συμμετοχή του Βουλευτή κ. Χατζηγιάννη ως κύριου ομιλητή στην Ασιατική Διάσκεψη του ΟΑΣΕ για το 2022 - 16/06/2022

Συμμετοχή του Βουλευτή κ. Χατζηγιάννη ως κύριου ομιλητή στην Ασιατική Διάσκεψη του ΟΑΣΕ για το 2022 - 16/06/2022

Ο βουλευτής κ. Κυριάκος Χατζηγιάννη, Ειδικός Αντιπρόσωπος για τη Συμμετοχή της Κοινωνίας των Πολιτών στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (Κ.Σ. ΟΑΣΕ), συμμετείχε χθες ως κύριος ομιλητής στην Ασιατική Διάσκεψη του ΟΑΣΕ με θέμα: «Ενισχύοντας την Ασφάλεια για όλους και απ’ όλους – συνέργειες και ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης και Ασίας», η οποία πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη. 

Στην ομιλία του, ο κ. Χατζηγιάννη επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι στη σημερινή εποχή που η πολυμέρεια δέχεται έντονες πιέσεις και οι σχέσεις μεταξύ κρατών έχουν διαταραχθεί λόγω γεωπολιτικών και άλλων προβλημάτων, η κοινωνία των πολιτών μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά, σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, στην αποκλιμάκωση των εντάσεων και στην προαγωγή του διαλόγου, εάν συνεργαστεί αποτελεσματικά με τους κρατικούς θεσμούς.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Κύπριος βουλευτής σημείωσε ότι η Κ.Σ. ΟΑΣΕ λειτουργεί ως πλατφόρμα διαλόγου μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων των συμμετεχόντων κρατών του ΟΑΣΕ, με τη συμμετοχή και της κοινωνίας των πολιτών, διευκολύνοντας τη μετάδοση τεχνογνωσίας σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, η προστασία του περιβάλλοντος και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας. 

Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία των εθνικών κοινοβουλίων με την κοινωνία των πολιτών, ο κ. Χατζηγιάννη σημείωσε ότι η συμπερίληψη μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) στην διαδικασία διαβούλευσης, μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την εμπιστοσύνη των πολιτών στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία. Επίσης, οι ΜΚΟ πρόσθεσε, μπορούν να συμβάλουν θετικά στην παρακολούθηση της εφαρμογής των δεσμεύσεων των κρατών, όπως αυτές προκύπτουν από σχετικές διεθνείς συμβάσεις.

Τέλος, ο κ. Χατζηγιάννη, χαιρέτισε τη συμμετοχή οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε δραστηριότητες σε ασιατικές χώρες-εταίρους του Οργανισμού, που αφορούν στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, στον μετριασμό των επιπτώσεων του πολέμου στο Αφγανιστάν καθώς και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης ευάλωτων ομάδων, ιδιαίτερα γυναικών και νέων.  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2022