ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Δραστηριότητες

Συμμετοχή του βουλευτή κ. Κωστή Ευσταθίου στις εργασίες της ΚΣΣΕ για το θέμα της διασφάλισης και προώθησης της γνήσιας δημοκρατίας στην Ευρώπη - 28/04/2022

Συμμετοχή του βουλευτή κ. Κωστή Ευσταθίου στις εργασίες της ΚΣΣΕ για το θέμα της διασφάλισης και προώθησης της γνήσιας δημοκρατίας στην Ευρώπη - 28/04/2022

Ο βουλευτής κ. Κωστής Ευσταθίου μίλησε σήμερα εκ μέρους της Σοσιαλιστικής Ομάδας της Συνέλευσης, ενώπιων της Ολομέλειας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, για το θέμα της Διασφάλισης και Προώθησης της Γνήσιας Δημοκρατίας στην Ευρώπη.
 
Ο κ. Ευσταθίου ανέφερε ότι η γνήσια δημοκρατία δεν πρέπει μόνο να διακηρύσσεται, αλλά, να εκφράζεται και στην πράξη κατά τρόπο που να προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών, παρέχοντάς τους ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Επισήμανε δε ότι οι διακρίσεις και η έλλειψη των ίσων ευκαιριών αποτελούν κύρια εμπόδια στην πρόσβαση των πολιτών, και δη των πιο ευάλωτων ομάδων, στη δικαιοσύνη, την απασχόληση, την υγειονομική περίθαλψη, τη στέγαση και την εκπαίδευση, υπονομεύοντας κατά συνέπεια την πρόοδο, την ευημερία και την αξιοπιστία των δημοκρατικών θεσμών.

Όπως ανέφερε, η ευθυγράμμιση των δημόσιων πολιτικών με την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η καταπολέμηση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων θα συμβάλει στην εδραίωση της κοινωνικής δικαιοσύνης και τη θεμελίωση των ίσων ευκαιριών. Δυστυχώς, επεσήμανε ο Κύπριος βουλευτής, παρατηρείται διεύρυνση του χάσματος μεταξύ των πολιτών και των κέντρων λήψεως αποφάσεων, με αποτέλεσμα ακραία, εθνικιστικά κινήματα να κερδίζουν συνεχώς έδαφος σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Ο κ. Ευσταθίου σημείωσε, τέλος, τη σημασία της χρηστής διακυβέρνησης, της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της συμμετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Όπως ανέφερε, ο ζωτικός ρόλος της αντιπολίτευσης και η ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας και των ΜΜΕ καθίσταται επίσης εξίσου σημαντική για την προάσπιση και ενίσχυση της γνήσιας δημοκρατίας.

Ανακοινωθέν Βουλής Αντιπροσώπων
Πέμπτη, 28 Απριλίου 2022