ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Δραστηριότητες

Συμμετοχή βουλευτών στις εργασίες της Έβδομης Ολομέλειας της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης - 30/04/2022

Συμμετοχή βουλευτών στις εργασίες της Έβδομης Ολομέλειας της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης - 30/04/2022

Άρχισαν χθες και ολοκληρώθηκαν σήμερα στο Στρασβούργο, οι εργασίες της Έβδομης Ολομέλειας της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης στην οποία συμμετέχει αντιπροσωπία της Βουλής των Αντιπροσώπων, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κ. Χάρη Γεωργιάδη (επικεφαλής) και τους βουλευτές κα Μαρίνα Νικολάου, κ. Χρύση Παντελίδη και κα Αλεξάνδρα Ατταλίδου.

Χθες, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των αντιπροσωπιών των εθνικών κοινοβουλίων στη Διάσκεψη, κατά την οποία συζητήθηκε η υιοθέτηση κοινής θέσης στη βάση συναίνεσης, προς στήριξη της προώθησης των συστάσεων των Ομάδων Εργασίας (ΟΕ) στην Εκτελεστική Επιτροπή (ΕκΕ) της Διάσκεψης, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη την ύπαρξη επιφυλάξεων επί συγκεκριμένων προτάσεων.

Η κυπριακή αντιπροσωπία  τάχθηκε υπέρ της προώθησης των συστάσεων των ΟΕ στην ΕκΕ. Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι η εξεύρεση ομοφωνίας αποτελεί δύσκολο εγχείρημα, δεδομένης της συμμετοχής στις εθνικές αντιπροσωπίες, βουλευτών που εκπροσωπούν διαφορετικά πολιτικά κόμματα, όπως ισχύει στην περίπτωση της κυπριακής αντιπροσωπίας. Οι συστάσεις των ΟΕ, ανάφερε ο κ. Γεωργιάδης, δεν αποτελούν το τέλος της διαδρομής για τη Διάσκεψη, αλλά την απαρχή μίας νέας διαδικασίας, βάσει της οποίας οι συστάσεις θα μελετηθούν για σκοπούς υλοποίησής τους. Η έννοια της συναίνεσης, υπογράμμισε ο κ. Γεωργιάδης, αποτελεί συμφωνία για προώθηση των προτάσεων, κατανοώντας ωστόσο την ύπαρξη ουσιαστικών επιφυλάξεων από μερίδα συμμετεχόντων.  

Κατά το πρώτο μέρος της συνεδρίασης της Ολομέλειας, οι ΟΕ παρουσίασαν τα τελικά κείμενα των συστάσεών τους, επί των οποίων τοποθετήθηκαν οι τέσσερις συνιστώσες της Διάσκεψης, ήτοι το Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια. Ακολούθησαν οι τελικές τοποθετήσεις πολιτών επί των συστάσεων και κηρύχθηκε η λήξη των εργασιών της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. Η τελευταία πανηγυρική Ολομέλεια θα πραγματοποιηθεί στις 9 Μαΐου 2022, Ημέρα της Ευρώπης.

Ανακοινωθέν Βουλής των Αντιπροσώπων
Σάββατο, 30 Απριλίου 2022