ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Δραστηριότητες

Συμμετοχή του κ. Νίκου Τορναρίτη σε συζήτηση για την ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 26/04/2022

Συμμετοχή του κ. Νίκου Τορναρίτη σε συζήτηση για την ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 26/04/2022

Άρχισαν σήμερα, στο Στρασβούργο, οι εργασίες του 2ου Μέρους της Συνόδου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ). Ο βουλευτής κ. Νίκος Τορναρίτης, επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας στη Συνέλευση, συμμετείχε σε συζήτηση με θέμα την ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Ο κ. Τορναρίτης σημείωσε ότι, τόσο η εμπειρία της διαχείρισης της πανδημίας Covid 19 όσο και ο πόλεμος στην Ουκρανία, καταδεικνύουν τη σημασία περαιτέρω θωράκισης της Ευρώπης από εξωτερικές και εσωτερικές προκλήσεις και την ανάγκη συνεργασίας εντός και εκτός των ευρωπαϊκών συνόρων. Η ενότητα, η αλληλεγγύη και η ενισχυμένη συνεργασία, υπογράμμισε ο κ. Τορναρίτης, αποτελούν την κινητήρια δύναμη του ΣτΕ και της ΕΕ για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων. Την ίδια στιγμή, επισήμανε ο Κύπριος βουλευτής, θα πρέπει να αποφευχθούν επικαλύψεις πόρων και ενεργειών και να υπάρξει καλύτερη κατανομή αρμοδιοτήτων σε κοινούς τομείς δράσης των δυο Οργανισμών. 

Ο κ. Τορναρίτης σημείωσε, συναφώς, ότι η προσχώρηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη του ΣτΕ είναι αναγκαία για σκοπούς νομικής ομοιομορφίας σε ολόκληρη την επικράτεια του ευρωπαϊκού χώρου και καθιέρωσης ενός επιπρόσθετου επιπέδου προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τους Ευρωπαίους πολίτες. Ανεξάρτητα όμως από ποια θα είναι η εξέλιξη, ανέφερε ο κ. Τορναρίτης, η προσχώρηση της ΕΕ σε άλλες επιμέρους Συμβάσεις του ΣτΕ, όπως η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, θα προσέδιδε πρόσθετη αξία στις αντίστοιχες πολιτικές της ΕΕ.  

Η επίτευξη της ειρήνης, της ασφάλειας και σταθερότητας στην Ευρώπη επιβάλλουν τη διευρυμένη συνεργασία και τον διαρκή συντονισμό μεταξύ των δυο Οργανισμών, ώστε ολόκληρη η Ευρώπη να επωφεληθεί από ένα ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο που να βελτιώνει πραγματικά την ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων πολιτών, κατέληξε ο κ. Τορναρίτης.    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Τρίτη, 26 Απριλίου 2022