ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Δραστηριότητες

Συμμετοχή Προέδρου Επιτρ. Περιβάλλοντος και Μελών της Επιτρ. Ενέργ., Εμπορ., Βιομηχ. και Τουρισμού σε εργαστήριο για την Ευρ. Πράσινη Συμφωνία και το Εθν. Σχέδιο Κύπρου για την Ενέργεια και το Κλίμα - 16/06/2022

Συμμετοχή Προέδρου Επιτρ. Περιβάλλοντος και Μελών της Επιτρ. Ενέργ., Εμπορ., Βιομηχ. και Τουρισμού σε εργαστήριο για την Ευρ. Πράσινη Συμφωνία και το Εθν. Σχέδιο Κύπρου για την Ενέργεια και το Κλίμα - 16/06/2022

Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος κ. Χαράλαμπος Θεοπέμπτου και τα Μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ.κ. Χρύσης Παντελίδης και Σταύρος Παπαδούρης συμμετείχαν ως κύριοι ομιλητές σε διαδικτυακό εργαστήριο που διεξήχθη σήμερα με θέμα την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το Εθνικό Σχέδιο της Κύπρου για την Ενέργεια και το Κλίμα. Το εργαστήριο διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (EUFORES) σε συνεργασία με τη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

Συμμετείχαν μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυβερνητικοί αξιωματούχοι, εκπρόσωποι αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ακαδημαϊκής και της επιχειρηματικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και εμπειρογνώμονες και ακτιβιστές σε θέματα που άπτονται της ενεργειακής μετάβασης της Κύπρου και της πράσινης οικονομικής ανάκαμψης.  

Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Αννίτα Δημητρίου (ίδε χωριστό ανακοινωθέν) και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Μάριος Παναγίδης συμμετείχαν στο εργαστήριο με οπτικογραφημένα μηνύματα. Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης ο Πρόεδρος του EUFORES και Ευρωβουλευτής των Πρασίνων κ. Ciaran Cuffe.

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου, παρουσιάστηκε η τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και την ενεργειακή απόδοση στην Κύπρο, σε συνάρτηση με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα και τις δεσμεύσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Συζητήθηκαν επίσης οι προκλήσεις και ευκαιρίες που προκύπτουν από τη διαδικασία ενεργειακής μετάβασης της Κύπρου, καθώς και καλές πρακτικές, χρηματοδοτικές ευκαιρίες και νέα επιχειρηματικά μοντέλα προς επίτευξη ενός βιώσιμου ενεργειακού συστήματος στην Κύπρο.

Οι Κύπριοι βουλευτές εξέφρασαν από κοινού την ανησυχία τους για το ότι η Κύπρος ξεπερνά τον μέσο όρο ενεργειακής φτώχειας της ΕΕ. Εν προκειμένω, υπογράμμισαν την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων για προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που επλήγησαν εντονότερα από την έλλειψη οικονομικά προσιτών υπηρεσιών ενέργειας. 

Στο πλαίσιο της ομιλίας του, ο κ. Θεοπέμπτου τόνισε την επείγουσα ανάγκη σχεδιασμού μιας αποτελεσματικής και ολοκληρωμένης ενεργειακής πολιτικής στην Κύπρο, η οποία, όπως σημείωσε, καθίσταται ιδιαίτερα επιτακτική υπό το φως της ραγδαίας αύξησης του ενεργειακού κόστους. Αναφερόμενος ειδικότερα στην περίπτωση της Κύπρου, ο κ. Θεοπέμπτου απέδωσε το μεγάλο ποσοστό εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις μεταφορές, στην εφαρμογή χαμηλών ενεργειακών προδιαγραφών για ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και στη μη επαρκή διείσδυση των ΑΠΕ στην παραγωγή ηλεκτρισμού. Περαιτέρω, ο κ. Θεοπέμπτου ανέλυσε τις κύριες πτυχές που συνθέτουν μια ολοκληρωμένη και αποτελεσματική ενεργειακή πολιτική. Αναφέρθηκε ειδικότερα στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων μέσω της παροχής κινήτρων στα νοικοκυριά, στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για εξοικονόμηση ενέργειας, στην υλοποίηση βιώσιμων δημόσιων μεταφορών, καθώς και στην προώθηση της ηλεκτροκίνησης, σε συνδυασμό με τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών και σταθμών φόρτισης. Καταλήγοντας, ο κ. Θεοπέμπτου έκανε μνεία στα προβλήματα που αναφύονται στην Κύπρο από τη χρήση μαζούτ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη βέλτιστης χρήσης των ΑΠΕ, περαιτέρω διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα, δημιουργίας έξυπνων δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρισμού, προώθησης της εγκατάστασης έξυπνων μετρητών και εξεύρεσης βιώσιμων τρόπων αποθήκευσης της ενέργειας.

Στην ομιλία του, ο κ. Παντελίδης υπογράμμισε τον καίριο ρόλο της θέσπισης κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου ως εργαλείου για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης ενεργειακής πολιτικής με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των ΑΠΕ, τονίζοντας ωστόσο, ότι η ύπαρξη πολιτικής βούλησης αποτελεί κλειδί προς αυτή την κατεύθυνση. Ο κ. Παντελίδης σημείωσε την ουσιαστική πρόοδο που επιτεύχθηκε  όσον αφορά το νομοθετικό πλαίσιο στην Κύπρο, με την ψήφιση πρόσφατα δύο νομοσχεδίων από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, τα οποία βελτιώνουν σημαντικά το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, συμβάλλοντας, μεταξύ άλλων, στην προώθηση της χρήσης ΑΠΕ, στην επίτευξη των εθνικών δεσμευτικών στόχων της Κύπρου, καθώς και στην απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών έγκρισης έργων ΑΠΕ. Η βέλτιστη αξιοποίηση των ΑΠΕ, ανέφερε ο κ. Παντελίδης, προϋποθέτει την ύπαρξη ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου, επαρκούς πολιτικής βούλησης, αποτελεσματικότητας της κρατικής μηχανής, κινητοποίησης των δημοσίων επενδύσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και προσέλκυσης και τόνωσης ιδιωτικών επενδύσεων για τη χρηματοδότηση έργων ΑΠΕ. 

Ο κ. Παπαδούρης, στην ομιλία του, αναφέρθηκε στον ρόλο των ΑΠΕ και της ενεργειακής απόδοσης στη διαδικασία της πράσινης μετάβασης της Κύπρου. Επισήμανε ότι η καθυστέρηση στην ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Κύπρο είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της ενεργειακής φτώχειας, την παρατεινόμενη ενεργειακή εξάρτηση της χώρας από τα ορυκτά καύσιμα και τη ραγδαία αύξηση του ενεργειακού κόστους. Ο κ. Παπαδούρης υπογράμμισε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία κατέδειξε την επιτακτική ανάγκη για ενεργειακή αυτονομία και απεξάρτηση της Κύπρου από τα ορυκτά καύσιμα. Αναφερόμενος στο πρόσφατα ψηφισθέν νομοσχέδιο για το Ταμείο ΑΠΕ και Εξοικονόμησης Ενέργειας, ο κ. Παπαδούρης σημείωσε την ουσιαστική συμβολή της Βουλής των Αντιπροσώπων στη βελτίωση των νομοσχεδίων, μέσω της υποβολής τροπολογιών που οδήγησαν στην προσθήκη κεφαλαίων στο Ταμείο ΑΠΕ από τη δημοπράτηση αέριων ρύπων, καθώς και στη συμπερίληψη εκπροσώπου των καταναλωτών στη διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου. Καταλήγοντας ο κ. Παπαδούρης εξέφρασε την ελπίδα για ορθή και διαφανή διαχείριση των κεφαλαίων του Ταμείου προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Fit for 55». 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2022