ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Δραστηριότητες

Ο βουλευτής κ. Κωστής Ευσταθίου θα συμμετάσχει στην 131η Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Δημοκρατία μέσω του Δικαίου (Επιτροπή Βενετίας) - 15/06/2022

Ο βουλευτής κ. Κωστής Ευσταθίου θα συμμετάσχει στην 131η Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Δημοκρατία μέσω του Δικαίου (Επιτροπή Βενετίας) - 15/06/2022

Ο βουλευτής κ. Κωστής Ευσταθίου μεταβαίνει αύριο στη Βενετία για να συμμετάσχει, εκπροσωπώντας την Επιτροπή Νομικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), στην 131η Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Δημοκρατία μέσω του Δικαίου (Επιτροπή της Βενετίας), στις 17 και 18 Ιουνίου 2022. 

Μεταξύ των θεμάτων συζήτησης, θα είναι η συνεργασία της Επιτροπής της Βενετίας και της ΚΣΣΕ στην εξέταση νομοθεσιών, που αφορούν στην τροποποίηση του εκλογικού νόμου και στη θέσπιση νομοθεσίας για την εύρυθμη λειτουργία του τύπου και των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Θα εξεταστούν επίσης νομοθεσίες που άπτονται της λειτουργίας του δικαστικού συστήματος σε ορισμένα κράτη μέλη του Οργανισμού που αντιμετωπίζουν προβλήματα στον τομέα αυτό. 

Περαιτέρω, θα συζητηθούν οι επικαιροποιημένες Γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής της Βενετίας για την επιτευχθείσα πρόοδο των κρατών μελών όσον αφορά τη συμβατότητα πρόσφατων συνταγματικών και άλλων θεμελιωδών μεταρρυθμίσεων με τις πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022