ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Δραστηριότητες

Ο βουλευτής κ. Κωστής Ευσταθίου ενημέρωσε την Επιτροπή Νομικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΚΣΣΕ για τις εργασίες της 131ης Συνόδου της Επιτροπής Βενετίας - 22/06/2022

Ο βουλευτής κ. Κωστής Ευσταθίου ενημέρωσε την Επιτροπή Νομικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΚΣΣΕ για τις εργασίες της 131ης Συνόδου της Επιτροπής Βενετίας - 22/06/2022

Ο βουλευτής κ. Κωστής Ευσταθίου, μέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας στην  Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ ), παρουσίασε χθες στα μέλη της Επιτροπής Νομικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τα συμπεράσματά του από τη συμμετοχή του, ως εκπρόσωπος της ΚΣΣΕ, στην 131η Σύνοδο της Επιτροπής Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

Ο κ. Ευσταθίου ενημέρωσε την Επιτροπή για τη συζήτηση που διεξήχθη στα πλαίσια της Συνόδου, όσον αφορά την πολιτική διάσταση της εκτέλεσης των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) και την ανάγκη διασφάλισης της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας. Ο κ. Ευσταθίου επισήμανε ότι διαπιστώθηκε ταύτιση απόψεων με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Δικαιοσύνης κ. Didier Reynders περί της ανάγκης καθιέρωσης κουλτούρας προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου και κοινής προσέγγισης μεταξύ του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στα θέματα αυτά. Ως συμπέρασμα της συνάντησης, ο κ. Ευσταθίου σημείωσε την ανάγκη εξισορρόπησης της ανεξαρτησίας των δικαστηρίων με την απαίτηση για λογοδοσία ως εσωτερικό μέτρο ελέγχου.   

Ο κ. Ευσταθίου σημείωσε, εξάλλου, την αρνητική Γνώμη που εξέδωσε η Επιτροπή της Βενετίας αναφορικά με την εκλογική νομοθεσία που θέσπισε πρόσφατα η Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας, ειδικότερα όσον αφορά τους όρους συμμετοχής των πολιτικών κομμάτων στην εκλογική διαδικασία, καθότι συγκρούεται με βασικές πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2022