ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Δραστηριότητες

Επίσκεψη της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών στο «Σπίτι του Παιδιού» και στο «Σπίτι της Γυναίκας» - 18/04/2022

Επίσκεψη της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών στο «Σπίτι του Παιδιού» και στο «Σπίτι της Γυναίκας» - 18/04/2022

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών πραγματοποίησε σήμερα, Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022, επίσκεψη σε κέντρα παροχής εξατομικευμένων υπηρεσιών, ήτοι στο «Σπίτι του Παιδιού» και στο «Σπίτι της Γυναίκας».

Η πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής, παρουσία της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας, ξεναγήθηκαν στους χώρους των εν λόγω κέντρων και ενημερώθηκαν λεπτομερώς από τους εκπροσώπους των εμπλεκόμενων φορέων και τους λειτουργούς των κρατικών υπηρεσίων για τον εν γένει τρόπο λειτουργίας των εν λόγω δομών, τις ακολουθητέες διαδικασίες και εκάστοτε προκύπτοντα προβλήματα. Ειδικότερα, τέθηκαν ζητήματα που αφορούν την οπτικογράφηση καταθέσεων και την παροχή μαρτυριών κατά την ακροαματική διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου, χωρίς τη φυσική παρουσία του θύματος στην αίθουσα του δικαστηρίου. 

Συναφώς, η πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής συνεχάρησαν τους αρμόδιους λειτουργούς για το πολύτιμο έργο που επιτελούν και σημείωσαν την ανάγκη ενίσχυσης των προσπαθειών προς επίλυση των εντοπισθέντων προβλημάτων εκφράζοντας ετοιμότητα και βούληση, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, να συνδράμουν ως επιτροπή στην εξεύρεση λύσεων όπου τούτο κρίνεται αναγκαίο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022