ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Δραστηριότητες

O κ. Κωστής Ευσταθίου, συμμετείχε σε συνεδρία της Επιτροπής Πολιτισμού, Παιδείας, Επιστημών και ΜΜΕ - 26/03/2021

O κ. Κωστής Ευσταθίου, συμμετείχε σε συνεδρία της Επιτροπής Πολιτισμού, Παιδείας, Επιστημών και ΜΜΕ - 26/03/2021

O βουλευτής κ. Κωστής Ευσταθίου, μέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), συμμετείχε σήμερα σε διαδικτυακή συνεδρία της Επιτροπής Πολιτισμού, Παιδείας, Επιστημών και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. Ως Εισηγητής εκ μέρους της Επιτροπής για τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στους τομείς της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, ο κ. Ευσταθίου παρουσίασε αναθεωρημένο σχετικό μνημόνιο.

Επισημαίνοντας ότι η εκπαίδευση και ο πολιτισμός αποτελούν πηγές πνευματικής ανανέωσης και εχέγγυο για τη δημοκρατική διαδικασία και σταθερότητα, ο κ. Ευσταθίου υπογράμμισε τη σημασία στήριξης και αξιοποίησης των δυο τομέων, ιδιαίτερα εν καιρώ κρίσης. Κύριο μέλημά μας, μεσούσης αυτής της κατάστασης, αλλά και για την καλύτερη μακροπρόθεσμη προσαρμογή των κοινωνιών μας στις ανάγκες του μέλλοντος, τόνισε ο Κύπριος βουλευτής, πρέπει να είναι η διασφάλιση της ίσης και απρόσκοπτης πρόσβασης όλων στην εκπαίδευση, χωρίς αποκλεισμούς, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, που αντιμετωπίζουν πρόσθετες και σύνθετες δυσκολίες. 

Ο τομέας του πολιτισμού και των τεχνών, ανέφερε ο κ. Ευσταθίου, έχει πληγεί ιδιαίτερα και χρήζει άμεσης οικονομικής στήριξης. Πλείστοι πολιτιστικοί φορείς, πρόσθεσε, έχουν κλείσει συνεπεία της πανδημίας, τα έσοδά τους έχουν συρρικνωθεί σημαντικά, ενώ η βιωσιμότητά τους, δεδομένης της παρούσας οικονομικής στενότητας, καθίσταται αμφίβολη. Την ίδια στιγμή, επεσήμανε ο κ. Ευσταθίου, η ανάγκη για μεταφορά της καλλιτεχνικής δημιουργίας στο διαδικτυακό χώρο δυνατόν να αποτελέσει το έναυσμα για νέους τρόπους παραγωγής της καλλιτεχνικής δημιουργίας και επικοινωνίας με το ευρύ κοινό.  

Εξάλλου, κατά τη συζήτηση του θέματος της λειτουργίας Παρατηρητηρίου για τη Διδασκαλία της Ιστορίας στην Ευρώπη, υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο κ. Ευσταθίου επεσήμανε ότι το Παρατηρητήριο θα πρέπει να ασκεί αμερόληπτα τα καθήκοντά του, μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες και οικονομικές εξαρτήσεις, που ενδεχομένως να βλάψουν την ανεξαρτησία του παραγόμενου έργου. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2021