ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Δραστηριότητες

Σύσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών υπό την προεδρία της Προέδρου της Βουλής - 29/09/2021

Σύσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών υπό την προεδρία της Προέδρου της Βουλής - 29/09/2021

Σύσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών υπό την προεδρία της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό την προεδρία της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κας Αννίτας Δημητρίου, σύσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών με αντικείμενο συζήτησης θέματα και προβλήματα, τα οποία έχουν παρατηρηθεί και/ή καταγραφεί και τα οποία επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία των Επιτροπών. 

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης τέθηκε από την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων ενώπιον των παρευρεθέντων Προέδρων Επιτροπών, μία σειρά ζητημάτων τα οποία έχει διαφανεί ότι επηρεάζουν ποικιλοτρόπως την ομαλή και σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής των Αντιπροσώπων διεκπεραίωση του νομοθετικού έργου, όπως και του ασκούμενου κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Συναφώς, η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων επανέλαβε την προσήλωσή της στην πιστή εφαρμογή του Κανονισμού της Βουλής και στη δέσμευσή της να συμβάλει από τη θέση της στην αναβάθμιση της λειτουργίας των επιτροπών, καλώντας τους Προέδρους να εφαρμόζουν πιστά τις πρόνοιές του.
Στη βάση των πιο πάνω, υπήρξε εποικοδομητική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με την εγγραφή θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου, την επανεγγραφή θεμάτων τα οποία έχουν διαγραφεί, την τήρηση πρακτικών στις συνεδρίες, τα στάδια συζήτησης των σχεδίων νόμου, την κατάθεση προτάσεων νόμου και τροπολογιών, τη συζήτηση σχεδίων νόμου με τη διαδικασία του επείγοντος, τη δημοσιότητα των συνεδριάσεων και τη σύνταξη σχεδίων νόμου από εξωκοινοβουλευτικούς.

Από την πλευρά τους, οι παρευρεθέντες στη σύσκεψη Πρόεδροι Επιτροπών υπέβαλαν εισηγήσεις και κατέθεσαν προτάσεις αναφορικά με επιμέρους ζητήματα τα οποία προκαλούν δυσλειτουργίες σε υπηρεσιακό επίπεδο, συμφωνήθηκε δε ότι ο Κανονισμός της Βουλής χρήζει επανεξέτασης ως προς συγκεκριμένες πρόνοιες με στόχο την απλοποίησή του, επ’ ωφελεία των εργασιών της Βουλής.