ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Δραστηριότητες

Συνεδρία της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το Πόθεν Έσχες - 23/09/2021

Συνεδρία της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το Πόθεν Έσχες - 23/09/2021

Η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για το Πόθεν Έσχες συνήλθε σήμερα υπό την Πρόεδρο της Βουλής κα Αννίτα Δημητρίου, και σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας προέβη σε έλεγχο συμμόρφωσης προς την υποχρέωση κατάθεσης δήλωσης περιουσιακών στοιχείων, όπως και ορθότητας του περιεχομένου τους. 

Συναφώς, και αφού διεξήλθε τις υποβληθείσες δηλώσεις όπως και τις παρατηρήσεις στις οποίες προέβη η ειδικά συσταθείσα υπηρεσιακή ομάδα, κατέληξε στα ακόλουθα: 

(α)     Υπήρξε έλεγχος συμμόρφωσης προς την υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακών στοιχείων  πλην μίας περιπτώσεως.

(β)     Έχει διαπιστωθεί ανομοιομορφία στον τρόπο παράθεσης των στοιχείων και ως εκ τούτου θα αναληφθούν ενέργειες προς επίτευξη της δέουσας ομοιομορφίας και ακολούθως θα γίνει δημοσιοποίηση στην επίσημη ιστοσελίδα της Βουλής.

Η Επιτροπή αποφάσισε, επίσης, να υποβάλει στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών,Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, ενώπιον της οποίας εκκρεμεί το ζήτημα της ευρύτερης αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου για το «πόθεν έσχες», τις εισηγήσεις της ως προς παρατηρηθέντα κενά στον τύπο της προβλεπόμενης δήλωσης μαζί με άλλες εισηγήσεις της επί της ουσίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2021