ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Δραστηριότητες

Συμμετοχή βουλευτή κ. Ευσταθίου, σε συνεδρία της Επιτροπής Πολιτισμού, Επιστημών, Παιδείας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της ΚΣΣΕ - 28/09/2021

Συμμετοχή βουλευτή κ. Ευσταθίου, σε συνεδρία της Επιτροπής Πολιτισμού, Επιστημών, Παιδείας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της ΚΣΣΕ - 28/09/2021

Στο πλαίσιο σημερινής συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτισμού, Επιστημών, Παιδείας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), εγκρίθηκαν ομόφωνα το προκαταρτικό Ψήφισμα και η Έκθεση του βουλευτή και Εισηγητή εκ μέρους της Επιτροπής, κ. Κωστή Ευσταθίου για το θέμα των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στους τομείς της εκπαίδευσης και του πολιτισμού.  

Παρουσιάζοντας τη σχετική Έκθεσή του, ο κ. Ευσταθίου αναφέρθηκε στη μεγάλη συμβολή της εκπαίδευσης και του πολιτισμού όσον αφορά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ευημερίας των πολιτών, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης. Όπως κατέδειξε η εμπειρία της πανδημίας,  ο επανασχεδιασμός των εθνικών πολιτικών στους δυο αυτούς νευραλγικούς τομείς, καθίσταται επιτακτικός σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναμφίβολα είπε, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κονδυλίων ανάκαμψης που διατεθήκαν, θετική εξέλιξη αποτελεί η ενισχυμένη χρηματοδότηση και οι πρόσθετες επενδύσεις  προς τους δυο αυτούς τομείς.  

Οι προσπάθειες, ανέφερε ο κ. Ευσταθίου θα πρέπει να επικεντρωθούν στην καθολική πρόσβαση όλων των παιδιών στη ψηφιακή εκπαίδευση αλλά και στον πολιτισμό, και δη όσων προέρχονται από ευάλωτες ομάδες και αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες ανάγκες ή δυσκολίες. Η συμπερίληψη όλων των πολιτών στη συμμετοχική και δημοκρατική διαδικασία μέσω της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, είναι η καλύτερη προστασία που μπορούμε να προσφέρουμε στις επόμενες γενιές, είπε καταληκτικά.   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2021