ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Δραστηριότητες

Παρέμβαση του βουλευτή κ. Καυκαλιά, στη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για Σταθερότητα, Οικ. Συντονισμό και Διακυβέρνηση στην ΕΕ - 29/09/2021

Παρέμβαση του βουλευτή κ. Καυκαλιά, στη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για Σταθερότητα, Οικ. Συντονισμό και Διακυβέρνηση στην ΕΕ - 29/09/2021

Πραγματοποιήθηκε χθες μέσω διαδικτύου η Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διάστασης της τρέχουσας Σλοβενικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Τη Βουλή των Αντιπροσώπων εκπροσώπησαν η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κα Χριστιάνα Ερωτοκρίτου (επικεφαλής), ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Πρόνοιας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Αντρέας Καυκαλιάς και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, κ. Μάριος Μαυρίδης. 

Σε παρέμβασή του για το θέμα των ευκαιριών και των προκλήσεων που αναφύονται στο πλαίσιο της πορείας ανάκαμψης, ο κ. Καυκαλιάς τόνισε ότι η πανδημία COVID-19 επιδείνωσε τις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες στην Κύπρο, πλήττοντας ιδιαίτερα τις πιο ευάλωτες ομάδες. Η πανδημική κρίση, ανέφερε ο κ. Καυκαλιάς, οδήγησε σε απορρύθμιση της αγοράς εργασίας και σε δραματική αύξηση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης και των επισφαλών θέσεων εργασίας που υποθάλπουν την εργασιακή φτώχεια και τις μειώσεις μισθών.  

Ο Κύπριος βουλευτής εξέφρασε την ελπίδα να προωθηθούν μακροπρόθεσμες δημόσιες επενδύσεις σε παραγωγικούς τομείς της οικονομίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του κυπριακού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οι προώθηση τέτοιων επενδύσεων, υπογράμμισε ο κ. Καυκαλιάς, θα υποβοηθήσει τις προσπάθειες για τόνωση της απασχόλησης, δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, βελτίωση των συνθηκών εργασίας και παροχή ευκαιριών αναβάθμισης των δεξιοτήτων του  εργατικού δυναμικού, προκειμένου να προσαρμοστεί στις νέες ανάγκες της αγοράς εργασίας, στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης και του ψηφιακού μετασχηματισμού. 

Ο κ. Καυκαλιάς τόνισε  την ανάγκη ενίσχυσης της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, συνταξιοδότησης και υγείας, σημειώνοντας ότι οι στόχοι αυτοί βρίσκονται στον πυρήνα του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και, ως εκ τούτου, η υλοποίησή τους είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη βιώσιμης, δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2021