ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Δραστηριότητες

Παρέμβαση της βουλευτού κας Ερωτοκρίτου, στη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για Σταθερότητα, Οικ. Συντονισμό και Διακυβέρνηση στην ΕΕ - 29/09/2021

Παρέμβαση της βουλευτού κας Ερωτοκρίτου, στη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για Σταθερότητα, Οικ. Συντονισμό και Διακυβέρνηση στην ΕΕ - 29/09/2021

Πραγματοποιήθηκε χθες μέσω διαδικτύου η Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διάστασης της τρέχουσας Σλοβενικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Τη Βουλή των Αντιπροσώπων εκπροσώπησαν η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κα Χριστιάνα Ερωτοκρίτου (επικεφαλής), ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Πρόνοιας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Αντρέας Καυκαλιάς και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, κ. Μάριος Μαυρίδης. 

Σε παρέμβασή της για το θέμα των ευκαιριών και των προκλήσεων που αναφύονται στο πλαίσιο της πορείας ανάκαμψης, η κα Ερωτοκρίτου, αφού πρώτα εξέφρασε τα συγχαρητήρια της προς τη Σλοβενική Προεδρία για την εξαιρετική διοργάνωση της Διάσκεψης, αναφέρθηκε στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης της Κύπρου, συνολικού ύψους 1,24 δις ευρώ, το οποίο, όπως σημείωσε, περιέχει σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για την αντιμετώπιση των κυριότερων κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων της Κύπρου που προέκυψαν από την πανδημία COVID-19, αλλά και για την ώθηση της Κύπρου προς μια πιο πράσινη και ψηφιακή τροχιά.  Η επιτυχής υλοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τόνισε η κα Ερωτοκρίτου, είναι πολύ σημαντική, τόσο για τα δημόσια οικονομικά, όσο και για τις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας μας.  Η εκταμίευση του συνόλου των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ, ανέφερε, συνδέεται με την έγκαιρη επίτευξη των στόχων, αλλά και των οροσήμων που έχουν τεθεί για κάθε μία από τις επενδύσεις και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις του Σχεδίου.

Η επιτυχία του νέου μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης της Κύπρου, επεσήμανε η κα Ερωτοκρίτου, εξαρτάται, αφενός, από τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ, και αφετέρου, από την έγκαιρη υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, η οποία, όπως είπε, απαιτεί τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων.  Σημείωσε δε ότι, η υλοποίηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στο εθνικό Σχέδιο Ανθεκτικότητας και Ανάπτυξης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από νομοθετικές μεταρρυθμίσεις.  Με την ιδιότητας της ως Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού της Βουλής, διαβεβαίωσε ότι η Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά  την πρόοδο υλοποίησης του Κυπριακού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προκειμένου να διασφαλιστεί, όπως ανέφερε, η  έγκαιρη εφαρμογή των εθνικών δεσμεύσεων, καθώς και η συνετή, ορθολογική, διαφανής και δίκαιη κατανομή των πόρων και η διαχείριση των έργων. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων, η κα Ερωτοκρίτου, τόνισε την ανάγκη να διασφαλίζεται ότι το περιεχόμενο των νομοσχεδίων είναι σύμφωνο και πληροί τους στόχους και τα ορόσημα που έχουν τεθεί σε επίπεδο ΕΕ για την επίτευξη της πράσινης μετάβασης και του ψηφιακού μετασχηματισμού.  Είναι υψίστης σημασίας, υπογράμμισε η κύπρια βουλευτής, να δημιουργηθούν συνέργειες και να συντονιστούν όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου, όπως ανέφερε, να καταστεί δυνατή η μέγιστη αξιοποίηση των κονδυλίων προς το γενικό συμφέρον και την ευημερία όλων των Κυπρίων πολιτών.

Στη συνέχεια της παρέμβασής της, η κα Ερωτοκρίτου, εξέφρασε την ετοιμότητά της για την έγκαιρη θέσπιση της απαραίτητης νομοθεσίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι βασικές προκλήσεις, όπως αναδεικνύονται μέσα από τις Ανά Χώρα Συστάσεις για την Κύπρο, αναφέροντας ενδεικτικά τα νομοσχέδια για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας, του δικαστικού συστήματος, της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και τα νομοσχέδια που σχετίζονται με την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή της, η κα Ερωτοκρίτου ανέφερε ότι, η επιτυχής έξοδος της Ευρώπης από την κρίση αποτελεί κοινό στόχο και ως εκ τούτου, είναι επιτακτική η ανάγκη να διατηρηθεί η τρέχουσα δυναμική και να τεθούν τα θεμέλια για μια ισχυρότερη και πιο ανθεκτική Ευρώπη προς όφελος της κοινωνίας και των επόμενων γενεών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2021