ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Δραστηριότητες

Παρέμβαση του βουλευτή κ. Κωστή Ευσταθίου στην Ολομέλεια της ΚΣΣΕ - 29/09/2021

Παρέμβαση του βουλευτή κ. Κωστή Ευσταθίου στην Ολομέλεια της ΚΣΣΕ - 29/09/2021

Κατά τις σημερινές εργασίες της Ολομέλειας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), ο βουλευτής κ. Κωστής Ευσταθίου μίλησε για το θέμα της κλιματικής αλλαγής και την κατοχύρωση του δικαιώματος σε ένα υγιές περιβάλλον.

Ειδικότερα, ο κ. Ευσταθίου στηλίτευσε τον αρνητικό αντίκτυπο της ανθρώπινης δραστηριότητας στο περιβάλλον, τονίζοντας τη σημασία έγκαιρης παρέμβασης και θέσπισης από τα εθνικά κοινοβούλια αυστηρότερων σχετικών νομοθεσιών και πολιτικών. Πρέπει παράλληλα, ανέφερε ο κ. Ευσταθίου, να δοθεί νέα ώθηση στις εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για τους κινδύνους που ελλοχεύουν από τη μη λήψη άμεσων συλλογικών και ατομικών μέτρων για την άμβλυνση του προβλήματος. Πρέπει οι επιχειρηματικοί φορείς, πρόσθεσε, να επιδείξουν κοινωνική ευθύνη, εναρμονίζοντας τη δραστηριότητά τους με αυστηρές πολιτικές που να εγγυώνται την προστασία του περιβάλλοντος και την ομαλή μετάβασή τους στην πράσινη ανάπτυξη. 

Ο ρόλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, ως θεματοφύλακα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπογράμμισε ο Κύπριος βουλευτής, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς διασφαλίζει ότι οι όποιες νέες ρυθμίσεις προκύψουν από τη θέσπιση νέων πρωτοκόλλων σε διεθνείς συμβάσεις, συνάδουν πλήρως με  το αναφαίρετο δικαίωμα των ανθρώπων να ζουν σε ένα ασφαλές, υγιές και βιώσιμο περιβάλλον.

Ο κ. Ευσταθίου χαιρέτησε την υιοθέτηση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την προστασία του περιβάλλοντος και υπογράμμισε ότι θα πρέπει να υιοθετηθούν παράλληλα πρόσθετες ρυθμίσεις που να επεκτείνονται στις υποχρεώσεις του ιδιωτικού τομέα ώστε να ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις σχετικές πρόνοιες της Σύμβασης και του Πρωτοκόλλου. 

Ανακοινωθέν Βουλής Αντιπροσώπων
Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2021