ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Δραστηριότητες

Ο βουλευτής κ. Νίκος Τορναρίτης, συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη με θέμα «Γυναίκες και Οικογενειακή Οικονομία» - 09/03/2021

Ο βουλευτής κ. Νίκος Τορναρίτης, συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη με θέμα «Γυναίκες και Οικογενειακή Οικονομία» - 09/03/2021

Ο βουλευτής κ. Νίκος Τορναρίτης, επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπείας στην Ασιατική Κοινοβουλευτική Συνέλευση (ΑΚΣ), συμμετείχε σήμερα σε τηλεδιάσκεψη με θέμα «Γυναίκες και Οικογενειακή Οικονομία», που διοργάνωσε το Ιρανικό Κοινοβούλιο με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας.

Σε παρέμβασή του, ο κ. Τορναρίτης υπογράμμισε πως η ισότητα των φύλων και ο τερματισμός κάθε μορφής διακρίσεων και κακοποίησης έναντι των γυναικών πρέπει να αποτελεί οριζόντια προτεραιότητα. Η δημιουργία κοινωνιών ευαίσθητων σε θέματα φύλου, επεσήμανε ο κ. Τορναρίτης, δεν πρέπει να είναι ένα επιφανειακό σύνθημα, αλλά να υποστηρίζεται με στοχευμένα μέτρα. Αναφερόμενος ειδικότερα στις καταστροφικές κοινωνικοοικονομικές συνέπειες της πανδημίας Covid-19, ο κ. Τορναρίτης τόνισε την ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις γυναίκες και στην εμπειρία τους, προκειμένου να σχεδιαστούν αποτελεσματικές οριζόντιες στρατηγικές που θα τις στηρίξουν σε όλα τα επίπεδα.

Ειδικότερα όσον αφορά στην Κύπρο, ο κ. Τορναρίτης σημείωσε την επικύρωση από τη Κυπριακή Δημοκρατία της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), καθώς και την τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, με σκοπό την αυστηροποίηση των ποινών για τα ποινικά αδικήματα του βιασμού και της σεξουαλικής παρενόχλησης. Ο κ. Τορναρίτης αναφέρθηκε επίσης στο θεσμό, από το 2014, του Επιτρόπου Ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και στην έγκριση, πρόσφατα, από το Υπουργικό Συμβούλιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια, για την εφαρμογή του Ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. 

Ο κ. Τορναρίτης, υπογράμμισε τη σημαντική συμβολή των κοινοβουλίων στις προσπάθειες για την προώθηση του στόχου της αποτελεσματικής συμμετοχής των γυναικών στη χάραξη πολιτικής και στη λήψη αποφάσεων, μέσω της στοχευμένης αντιμετώπισης των θεσμικών και κοινωνικών ελλειμμάτων, που εμποδίζουν τη συμμετοχή τους στον πολιτικό βίο. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Τρίτη, 9 Μαρτίου 2021